ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประชุมร่วมกับมูลนิธิขาเทียนในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 28 views ( 27-04-2560 )
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับมูลนิธิขาเทียนในสมเด็จพระศรีนคอ่านต่อ...
เปิดเรียนปรับพื้นฐานความรู้ ระดับชั้น ปวช.1 และปวส. 1 ( ม.6 ) ทุกแผนกช่าง เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 220 views ( 24-04-2560 )
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนนักศอ่านต่อ...
พิธีสรงน้ำพระพุทธปัญญาสุทธาวาส องค์พระวิษณุกรรม และรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 164 views ( 21-04-2560 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย สรงน้ำพระพุทธสอ่านต่อ...
โครงการ “อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐” เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 61 views ( 20-04-2560 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวอ่านต่อ...
รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 รอบคัดสรร เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 141 views ( 20-04-2560 )
ฝ่ายงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 รอบคัดสรร ปีการศึกอ่านต่อ...
วางหรีดเคารพศพมารดา ครูพงษกร ศรีมณี เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 81 views ( 20-04-2560 )
ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร หัวหน้าแผอ่านต่อ...
แสดงทั้งหมด>>..