ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พิธีเปิดโครงการ Education to Employment Vocational Boot Camp (อาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 40 views ( 01-03-2560 )
ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดโครงการ Education to Employment Vocational Boot Camp อ่านต่อ...
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 66 views ( 26-02-2560 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดกล่องแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-อ่านต่อ...
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 53 views ( 25-02-2560 )
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เปอ่านต่อ...
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับชั้น ปวส. เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 41 views ( 25-02-2560 )
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการปฐมนิอ่านต่อ...
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 53 views ( 23-02-2560 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET เพื่อให้การบริหารการจัดสอ่านต่อ...
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | 421 views ( 23-02-2560 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึอ่านต่อ...
แสดงทั้งหมด>>..