ภาพกิจกรรม
งานแสดงความยินดี และสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ( 29-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1270 ครั้ง

ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ,ต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ ที่ย้ายมารับราชการ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้ย้ายมารับราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และงานสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นตัวแทนข้าราชการครูกล่าวคำปฎิญาณกิจกรรมวันครู มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการฯ ปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ย้ายมารับราชการ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบง่าย พอเพียง ประทับใจ และไร้แอลกอฮอล์ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559