ภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยนอร์ท และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อวยพรปีใหม่ ( 29-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 948 ครั้ง

ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนอร์ท และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 พร้อมปรึกษาหารือเรื่องการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ณ ห้องผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559