ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เข้าอวยพรปีใหม่ ( 23-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1084 ครั้ง

รองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การต้อนรับ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เข้าอวยพรปีใหม่ ปี 2560 พร้อมขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อระดับสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559