ภาพกิจกรรม
วิ่งพัฒนาสุขภาพปลอดยาเสพติด เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ( 19-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1873 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 05.45 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิ่งพัฒนาสุขภาพปลอดยาเสพติด เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยวิทยาลัยฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการแข่งขันขึ้น เพื่อนำรายได้สะสมเป็นเงินทุนถวายเป็นพระราชกุศล ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงินทุนการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด และเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครบรอบ 80 ปี ในปี 2560โดยมีนักวิ่งมินิมาราธอนทุกรุ่นอายุ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาช่าง ร่วมวิ่งเทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 อย่างล้นหลาม พร้อมนำหางบัตรวิ่งร่วมจับฉลากรับรางวัลมากมาย ผู้เข้าวิ่งรับเหรียญรางวัล ณ สนามหน้าเสาธง