ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ( 13-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1167 ครั้ง

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง มีความยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา อศจ.เชียงใหม่และ อศจ.ลำพูน ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี