ภาพกิจกรรม
ร่วมส่งรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ( 09-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1643 ครั้ง

ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมส่งรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง กล่าวอวยพร ตัวแทนแผนกวิชาช่างมอบของที่ระลึก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559