ภาพกิจกรรม
อศจ.เชียงใหม่ประชุมจัดงาน ประชารัฐร่วมใจพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน ( 26-09-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 33 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกำหนดการจัดงาน ประชารัฐร่วมใจพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับ อศจ.เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดูภาพกิจกรรม..

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มภาคเหนือ ( 23-09-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 160 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มภาคเหนือ โดยมีผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ งานดำเนินไปด้วยความประทับใจ สวยงามและสมเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มภาคเหนือ จำนวน 187 ท่าน ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 35 ( 21-09-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 453 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมกล่าวให้โอวาทว่า การแข่งขันกีฬา เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัย ที่พึงประสงค์ในหมู่นักเรียนนักศึกษา และเน้นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียว ระหว่าง คณาจารย์และ นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ที่สนองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การกีฬานั้นสอนคนให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย จัดการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อและกรีฑา โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาช่างเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ( 21-09-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 50 ครั้ง
รองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะสายอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องมือประจำตัวทุกแผนกวิชาช่าง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างก่อสร้างส่งมอบอาคาร ตามโครงการอาชีวพัฒนา 25 ( 13-09-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 97 ครั้ง
เมื่อในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 รองผู้อำนวยการฯ ปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนอนุบาล ให้กับโรงเรียนบ้านโม่งหลวง ซึ่งเป็นอาคารที่แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านโม่งหลวง ไว้ใช้เป็นอาคารเรียนอนุบาล ตามโครงการอาชีวพัฒนา 25 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงครองราชย์ ครบรอบ 7 ทศวรรษ ปีพุทธศักราช 2559 โดยมีผู้แทนจากสำนักกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี พร้อมผู้บริหารโรงเรียน และประชาชนบ้านโมงหลวง เข้าร่วมพิธี ดูภาพกิจกรรม..

อศจ.เชียงใหม่ ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มภาคเหนือ ( 12-09-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 107 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะกิจ วาระเรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มภาคเหนือ จำนวน 187 คน ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดารองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ( 07-09-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 210 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู-บุคลากร และนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณแม่จันทร์ อินทะโย อายุ 95 ปี มารดารองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ถึงแก่กรรมลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ สุสานวัดบ้านหลวย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ( 02-09-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 266 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นตัวแทนคณะครู - บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง มอบช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้ นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ข้าราชการครูประกอบด้วย นายชวลิต นุชนารถ นายสุภาพ รอดละมูล นายนพพร จินะกา นายประชัน เรืองศรี นายพงษ์ทิวา ฉลูทอง นายอดิศร มงคลประเสริฐ นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ และลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย นางมณี ดวงแก้ว นายศิริพงศ์ ฤทธิ์อินทรีย์ และนายสุพรรณ์ เตจ๊ะดี พร้อมกล่าวอวยพรให้ผู้เกษียณทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ณ ลานหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือ ( MOU ) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ( 01-09-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 125 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ Memorandum of Understanding ( MOU ) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ จำนวน 27 แห่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ผึกงาน และให้การช่วยเหลือดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียนนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถจากประสบการณ์จริง จนสามารถออกไปประกอบอาชีพส่วนตัวและทำงานกับสถานประกอบการได้ โดยมีผู้บริหารสถานประกอบการ หัวหน้าแผนกและครูทุกแผนกวิชาช่างเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

ผลการเลือกตั้งนายกองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ( 01-09-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 143 ครั้ง
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และคณะครู เป็นกรรมการหน่วยเลือกตั้ง มีนักเรียนนักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,176 คน ผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายภัทร เกียรติปรีชา แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยคะแนนเสียง 521 คะแนน ณ อาคารโรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..