ภาพกิจกรรม
พิธีแสดงความอาลัยและทำบุญถวายสังฆทานอุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ ( 20-10-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 92 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานในพิธีแสดงความอาลัยและทำบุญถวายสังฆทานอุทิศถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พิธีเริ่มด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกช่าง สงบนิ่งเป็นเวลา 5 นาที เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ครั้งหนึ่งพระองค์ได้เสด็จทรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2536 เสร็จพิธีแล้ว เป็นพิธีสงฆ์ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร หลังจากนั้นเป็นพิธีลงนามแสดงความอาลัย ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการฯ ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดศูนย์ Fix it Canter จัดกิจกรรมถวายความอาลัย ( 19-10-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 65 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดศูนย์ Fix it Canter จัดกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เปิดให้บริการประชาชน ฟรี กิจกรรมมีดังนี้ 1. เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนบริการซ่อมยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 2. เปิดศูนย์การเรียนการสอนทำริบบิ้นสีดำพร้อมแจก 3. เปิดศูนย์ฝึกสอนและบริการย้อมผ้าสีดำ ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Canter) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อาคารด้านข้างแผนกวิชาช่างยนต์ บนถนนข้างเรือนจำ โดยผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการได้ฟรี ในวันเวลาราชการ ดูภาพกิจกรรม..

จัดทำริบบิ้นสีดำถวายความอาลัยแจกจ่ายให้กับประชาชน ( 18-10-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 64 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจแก่ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ที่ร่วมจัดทำริบบิ้นสีดำ ตามแบบที่กำหนด จำนวน 20,000 อัน เพื่อนำไปแจกให้กับ คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จะนำไปติดเสื้อเพื่อถวายความอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจะเริ่มแจกริบบิ้นสีดำ ในวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ถนนคนเดินท่าแพ และในบริเวณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมิ ( 18-10-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 77 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เชิญคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบวิทยาลัยฯ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ลงนามถวายความอาลัย ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ โต๊ะลงนามถวายความอาลัย อาคาร 1 ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อพัฒนางานและติดตามการจัดกิจกรรมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ( 18-10-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 42 ครั้ง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะครู เพื่อพัฒนางานและติดตามการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ เพื่อเป็นการถวายอาลัย เลขาธิการการอาชีวศึกษา นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทุกแห่ง ดำเนินกิจกรรมถวายอาลัยในการจัดกิจกรรมในเบื้องต้น ดังนี้ ให้สถานศึกษาอาชีวะทุกแห่งเป็นศูนย์กลางฝึกสอนและย้อมผ้าสีดำให้กับประชาชนในจังหวัดและท้องถิ่น , ให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นศูนย์การเรียนการสอนทำริบบิ้นสีดำให้กับประชาชนพร้อมแจกริบบิ้นให้กับประชาชนในการถวายความอาลัย,ให้ศูนย์ Fixit ทุกวิทยาลัยฯ ตั้งบริการประชาชน เช่นซ่อมยานพาหนะ ไฟฟ้าและอื่นๆให้บริการประชาชน ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยทุกกิจกรรม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม ( 18-10-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 148 ครั้ง
วันนี้ เวลา 07.45 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ร่วมถวายความอาลัยหน้าเสาธง และลงนามถวายความอาลัย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกและแห่งเดียวที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานด้านเครื่องผสมเกลือไอโอดีน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อย่างหาที่สุดมิได้ ดูภาพกิจกรรม..

ผู้อำนวยการฯ ให้โอวาทวันเปิดเทอม ปีการศึกษา 2/2559 ( 17-10-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 70 ครั้ง
เมื่อเวลา 07.45 น วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกช่าง ในวันเปิดเทอมให้ตั้งใจเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด พร้อมเชิญชวนให้คณะครู นักเรียนนักศึกษาทุกคน ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคลัย ณ ลานหน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรม..

งาน " 80 ปี๋ ก่อสร้าง " ( 17-10-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 156 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จัดงาน " 80 ปี๋ ก่อสร้าง " เทคนิคเชียงใหม่ งานจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้พบปะสังสรรค์และกลับมาเยี่ยมสถาบันอันเป็นที่รักของตน พบครูอาจารย์อาวุโสที่เคยให้ความรู้คำสั่งสอน และพบเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ห่างหายกันไปหลายปี ในงานช่วงเช้าเป็นพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และทำบุญแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่วงเย็น มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าแผนกช่างก่อสร้าง และมีการแสดงดนตรีสดลูกทุ่งก่อสร้าง บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานประทับใจ โดยผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ในโอกาสได้รับเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2 ( 06-10-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 190 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย นำโดยรองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ แด่ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ในโอกาสได้รับเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 อนุมัติโดย ก.ค.ศ. ผลงานทางวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบยั่งยืนโดยความร่วมมือของภาคีเข้มแข็ง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2. การประเมินโครงการการประชุมสัมมนาและนำเสนองานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 โดยผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบเหรียญพระวิษณุกรรมและเหรียญองค์พระแก่ลูกน้องทุกคน ณ ห้องผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยฯ มอบหมายให้ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมงาน รัฐพิธี พิธีวันพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ( 02-10-2559 ) เพิ่มโดย suphan | เปิดดูทั้งหมด 122 ครั้ง
วิทยาลัยฯ มอบหมายให้ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าเข้าร่วม งาน รัฐพิธี พิธีวันพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดย มี ท่านรอง อรรถกฤต อินทะโย อ.อินชัย จันทะกี อ.สุพรรณ แก้วฝั้น อ.ภูษิต บุญญฐี อ.ชัยวัฒน์ พอพิน อ.วิทยา สุภาอินทร์ อ.อนุรักษ์ สุภา อ.ภรณ์พิมล บุญเสริม อ.รณชัย สุนันตา อ.สุพรรษา เสมอเชื้อ และ อ.ขจิต ไชยคำ เข้าร่วมงานนี้ โดยพร้อมเพียง ดูภาพกิจกรรม..