ภาพกิจกรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 ( 30-12-2559 ) เพิ่มโดย อพิเชษฐ อุดมผล | เปิดดูทั้งหมด 1697 ครั้ง
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม ศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 โดย นาย ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมด้วยให้กำลังใจ เด็กที่ประจำที่ศูนย์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ ศูนย์ ของวิทยาลัยเทคนิคสารภี และ จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมที่ ศูนย์แหล่งเรียนรู้ กศน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสารภี ด้วย ดูภาพกิจกรรม..

งานแสดงความยินดี และสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ( 29-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1326 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ,ต้อนรับรองผู้อำนวยการฯ ที่ย้ายมารับราชการ แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้ย้ายมารับราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และงานสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นตัวแทนข้าราชการครูกล่าวคำปฎิญาณกิจกรรมวันครู มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการฯ ปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ย้ายมารับราชการ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเรียบง่าย พอเพียง ประทับใจ และไร้แอลกอฮอล์ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

มหาวิทยาลัยนอร์ท และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อวยพรปีใหม่ ( 29-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 993 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนอร์ท และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 พร้อมปรึกษาหารือเรื่องการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ณ ห้องผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

การสอบโควตา ปีการศึกษา 2560 ( 26-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 2408 ครั้ง
เมื่อวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ จัดสอบคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (สายตรง) ทุกแผนกวิชาช่าง ยกเว้นระดับ ปวส. ม.6 สอบในวันที่ 8 มกราคม 2560 มีผู้เข้าสอบโควตาทุกระดับชั้นจำนวนมาก การสอบแบ่งเป็นสอบสัมภาษณ์ทั้งระดับชั้น ปวช.,ปวส ระดับ ปวส. สอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความรู้ในสาขา โดยมีหัวหน้าแผนกและคณะครูเป็นกรรมการสอบ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ที่ www.cmtc.ac.th เว็ปไซด์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และติดประกาศที่บรอ์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 1 หลังเสาธงชาติ ดูภาพกิจกรรม..

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เข้าอวยพรปีใหม่ ( 23-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1126 ครั้ง
รองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การต้อนรับ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เข้าอวยพรปีใหม่ ปี 2560 พร้อมขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อระดับสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

วิ่งพัฒนาสุขภาพปลอดยาเสพติด เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ( 19-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1913 ครั้ง
เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 05.45 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิ่งพัฒนาสุขภาพปลอดยาเสพติด เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยวิทยาลัยฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการแข่งขันขึ้น เพื่อนำรายได้สะสมเป็นเงินทุนถวายเป็นพระราชกุศล ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงินทุนการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด และเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครบรอบ 80 ปี ในปี 2560โดยมีนักวิ่งมินิมาราธอนทุกรุ่นอายุ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาช่าง ร่วมวิ่งเทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 อย่างล้นหลาม พร้อมนำหางบัตรวิ่งร่วมจับฉลากรับรางวัลมากมาย ผู้เข้าวิ่งรับเหรียญรางวัล ณ สนามหน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ( 13-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1214 ครั้ง
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง มีความยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง มารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา อศจ.เชียงใหม่และ อศจ.ลำพูน ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ภาคเรียนที่ 2/2559 ( 13-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1141 ครั้ง
ฝ่ายงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 เริ่มวันที่ 13 ธันวาคม – 16 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.00 น. เกณฑ์การตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประกอบด้วย การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การตรวจสารเสพติด ซึ่งจะเป็นการคัดกรองปัญหาสุขภาพนักเรียนนักศึกษา และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางร่างกายที่เกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจในการศึกษา โดยมี รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริพงศ์ และรองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสุขภาพด้วย ณ ลานด้านหน้า อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมส่งรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ( 09-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1707 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมส่งรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง กล่าวอวยพร ตัวแทนแผนกวิชาช่างมอบของที่ระลึก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด ( 08-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 1457 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษา ที่ชนะการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ระหว่าง วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องตัดต้นอ่อนทานตะวัน,รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2เครื่องคั่วชาใบหม่อน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่ม 2 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เตาชีวมวลเอนกประสงค์ประหยัดพลังงาน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อด้านการแพทย์และชีวอนามัย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เครื่องบริหารปอดนับจำนวนอัตโนมัติ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ถุงมือฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับการควบคุมนิ้ว สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมซอฟแวร์ กลุ่มที่ 1.ด้านพัฒนาซอฟแวร์ รางวัลชนะเลิศ แอปพลิเคชันเด็กเสิร์ฟสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่10 สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมซอฟแวร์ กลุ่มที่ 2 ด้านพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว รางวัลชนะเลิศรถสำรวจกู้ภัย สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ ประเภทกำหนดโจทย์ กลุ่มที่ 1 ด้านบำบัดน้ำ รางวัลชนะเลิศ โดรนเพื่อการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 12 องค์ความรู้ การประกวดนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องบริหารปอดระบบนับจำนวนอัตโนมัติ ณ ลานหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ดูภาพกิจกรรม..