ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 07-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 32 ครั้ง
รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริพงศ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี พิธีเริ่มด้วยขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนถวายอาลัย ร่วมใจยืนสงบนิ่ง 89 วินาที จุดเทียนถวายอาลัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชาในนิทาน พร้อมกับประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงประเทศสิงคโปร์ ( 06-12-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 35 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา อศจ.เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชาช่าง ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงประเทศสิงคโปร์ เดินทางมาสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีความร่วมมือกับ Institute of Technical Education, Education Service (ITEES) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผู้บริหาร พัฒนาการสอนครู และบุคลากรอาชีวศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทมาเส็ก สำรวจความต้องด้านการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาในการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ โครงการ IF-ITEES TVET Multi-Discipline Specialist Programme เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ( 30-11-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 105 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และหอเกียรติยศ พร้อมทั้งลงนามในสมุดตรวจเยี่ยมด้วย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ อศจ.เชียงใหม่ ( 24-11-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 195 ครั้ง
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม , วิชาเทคนิคพื้นฐาน และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2559 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ในวันที่ 9 – 13 มกราคม 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 23-11-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 127 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วาระ รับทราบบุคลากรย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยฯ จำนวน 8 ท่าน , รับทราบนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ , รับทราบแนวทางการดำเนินงานของเลขาธิการ สอศ. , รับทราบหลักการเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวตกรรม (ประเทศไทย 0.4) , รับทราบการศึกษาศตวรรษที่ 21 , รับทราบโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา , รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2558 , รับทราบการจัดกิจกรรม 80 ปี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ , รับทราบวาระการประชุมคณะกรรมการ สก.สค.จังหวัดเชียงใหม่ และ รับทราบนโยบายผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ทำดีถวายพ่อ ( 23-11-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 67 ครั้ง
ครูรณกร วิกรรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ทุกชั้นปี ร่วมทำความดีเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร จัดโครงการปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำปิง จำนวน 9,999 ตัว แจกริ้บบิ้นไว้อาลัยแก่พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปบริเวณตลาดเมืองใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีปล่อยปลาคืนสู่แม่น้ำปิงด้วย ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ( 22-11-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 72 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ และครูนิยม ฉิมตระกูล หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เข้าตรวจประเมินสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 1 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ อาชีพนักทดสอบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 และชั้น 4 , อาชีพนักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ๓ และชั้น ๔ , อาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 และชั้น 4 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูภาพกิจกรรม..

อศจ.เชียงใหม่ ประชุมจัดทำแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( 22-11-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 82 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมให้มีการวางแผนการรับนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการร่วมกันในอาชีวศึกษาจังหวัดทั้งสถานศึกษาของรัฐบาล และสถานศึกษาของเอกชน ให้คำนึงถึง ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาคการสร้างโอกาสด้านการเข้าถึงการอาชีวศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วย ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ( 21-11-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 76 ครั้ง
รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริพงศ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูทุกแผนกวิชาช่าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในนามของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ดูภาพกิจกรรม..

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ( 18-11-2559 ) เพิ่มโดย คุณ อรพินท์ นันทะเสน | เปิดดูทั้งหมด 105 ครั้ง
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ และครูธมลวรรณ ปรมาธิกุล หัวหน้างานวัดผลประเมินผล ตรวจเยี่ยมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งระดับชั้นปวช. 3และปวส. 2 ทุกแผนกวิชาช่าง ช่วงเช้าเป็นการสอบภาคทฤษฎี ช่วงบ่ายเป็นการสอบภาคปฎิบัติ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ดูภาพกิจกรรม..